Areal og lokaler

Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har store utendørsareal, logistikkareal og nesten 13.000 m² med terminal-, lager- og kontorbygg. Eiendommene ligger sentralt plassert i forhold til Ålesund Havn, som for eksempel Flatholmen, Skutvika, Skansekaia, Skateflua m.m . ÅRH har i tillegg næringseiendommer på Gjøsundet, i Spjelkavik og på Humla. De aller fleste eiendommene er tilknyttet kai og med utvendige arealer.

Ålesund Havnedrift AS (ÅHD) er driftsselskap for Flatholmen havneanlegg. Selskapet er 100% eid av Ålesundregionens Havnevesen. På Flatholmen havneanlegg har allerede mange aktører etablert seg og anlegget er under utvidelse. Flatholmen havneanlegg er det største området som ÅRH eier, og er også det viktigste satsningsområde for årene som kommer.
Bygningsmassen består i all hovedsak av kontorer og lager (tørr/kjøl/frys). I tillegg leier ÅRH ut betydelige mengder kaiareal til havnens brukere. 

Ledige lokaler

Næring/kontor/lagerlokaler Skansekaia 3B

• Ca. 200 m² næringsareal i 1.etg.
• Ca. 198 m² kontorareal i 2.etg.
• Ca. 163 m² lager i 3.etg.

Sorenskriver Bulls gate 3, Skansekaia
Lagerlokaler
• 498 m² isolert lager i 1.etg.
• Lett tilkomst med stor port fra kai.

Flatholmen Havneanlegg
• Gruset arealer. Til sammen ca. 21000 m².

For ledige areal og kontor kontakt:
Administrasjonen | 70 16 34 00 | post@alesund.havn.no |   

Hovedtyngden av bygningsmassen og arealene er samlet i :

Ålesund sentrum
• Administrasjonsbygg
• Kontorbygg
• Lagerlokaler
• Cruiseterminal
• Hurtigbåtterminal
• Parkering

Skutvika
• Uteareal
• Logistikkareal bak kai
• Kontor- / lagerlokaler

Flatholmen
• Terminaler
• Lager- / redskapshus
• Tekniske bygg
• Uteareal
• Logistikkareal

Spjelkavik
• Kontorbygg m/ parkering
• Lagerbygg
• Uteareal

For mer informasjon kontakt:
Administrasjonen | 70 16 34 00 | post@alesund.havn.no |