Regelverk og priser i Ålesund havn

Grunnlag for utregningene er priser for 2019. Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og eventuelle mindre avvik i kalkulert vs. faktisk fakturert beløp vil kunne forekomme.

For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.