Regelverk og priser i Ålesund havn

Grunnlag for utregningene er priser for 2020. Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og eventuelle mindre avvik i kalkulert vs. faktisk fakturert beløp vil kunne forekomme.

For 2020 belastes det ikke anløpsavgift i ÅRH' s havnedistrikt.

7-dagersregelen for fiskefartøy er ikke gjeldende fra 01.12.2020
For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.