Regelverk og priser i Ålesund havn

Varsel om økt strømpris på landstrøm fra 01.02.2021 kl 00.00

Det vises til bestemmelser i ÅRH sine regulativer, «Vederlag strømleveranse». Som følge av den siste tids vedvarende økninger i markedsprisen på strøm ser ÅRH seg nødt til å justere strømprisen som vi har ut til våre kunder på landstrøm fra kr 1.60,- pr/kwh til 1.80,- kwh.

Den nye strømprisen vil gjelde inntil videre.


Alle priser er å oppfatte som eks.mva. Ålesund Havnevesen tar forbehold om prisjusteringer og feil. For 2021 belastes det ikke anløpsavgift i ÅRH' s havnedistrikt.

For lystfartøy og yachter med lengde over 24 meter gjelder egne priser.