Skjema

Skjema for registering av godsmengde og ISPS-kort.

Det er innført nye rutiner for utstedelse av id-kort (ISPS - kort) for ISPS sikrede kaiområder. Benytt skjema 3 og skjema 4 og les nøye informasjon på begge skjema om hva som må fylles ut. 

  • Man skal IKKE ha personlig fremmøte
  • Adgang til aktuelle kaier/terminaler på skjema 3 skal godkjennes av terminaldrivere FØR man sender inn anmodningen/skjema til Ålesundregionens Havnevesen
  • Send bilde sammen med skjema 3 med godkjenning fra terminaler/operatører og skjema 4 til post@alesund.havn.no
  • Husk å oppgi postadresse kortet skal sendes til.

Trykk her for å laste ned  skjema 3 og 4  og husk å fylle ut begge skjema. 


Om noe er uklart kan man ta kontakt på: post@alesund.havn.no eller telefon 70 16 34 00.