Historien om havna i Ålesund

Havna har vært selve pulsåren i Ålesunds liv siden den første spede bosetting så dagens lys. De sund og viker som byen kranser seg rundt, har vært fundamentet for alt det som siden har vokst fram.

 • Midtpunktet

  Havna har vært midtpunktet i det daglige liv og virke gjennom generasjoner - den har alltid hatt en yndet plass i ålesunderes hjerte, og den har gjennomlevet flere store epoker. Den hollandske trelast-trade, uteliggeperiodene, spansketida, svenskflåten med de første dekksbåter og sildeeventyret helt fram til vår tid er alle epoker om har resultert i stadig utbygging. Havna og byen har utviklet seg i takt.

 • Muligheter

  Uten disse naturgitte og iøynefallende havne- muligheter ville det aldri ha ligget noen by på dette stedet. At akkurat Ålesundet skulle bli byens navle skyldes tilfeldigheter mener mange.

 • Klippfisk

  Etter oppsvinget mot slutten av 1700-tallet kom krigsårene (1808-12) som et tilbakeslag. Freden førte imidlertid til lysere tider og utenrikshandelen økte. Klippfisken kom - og den skulle bli den store og bærende pilar i det ålesundske eksportbyggverket helt opp til i dag. Den første direkte eksport fra Ålesund havn til utlandet foregikk i 1823. Grunnlaget var skapt for en selvstendig skipsfartnæring i Ålesund.

 • Merkedag

  27.mai 1828 er selve merkedagen i historien om Ålesund havn, og samtidig en milepæl i byens utvikling. Denne dag ble det første havnestyret konstituert. Nå fikk Ålesund sin egen havnekasse. Utgangspunktet var at det kommunale havnevesen ikke skulle falle bykassa eller statskassa til byrde. I de første tiår - som alltid siden - fulgte Ålesund havnevesen med i, og understøttet den ekspansjon og utvikling som fant sted i byens "sjøorienterte sjøliv".

 • Fiskeflåten

  Gjennom alle år har Ålesund vært en viktig havn for fiskeflåten, og å dekke de vekslende og økende behov som denne flåten har hatt for ulike servicefunksjoner, har alltid hatt høy prioritet for Ålesund havnevesen. Fra å være en utførselshavn for råvarer og halvfabrikata, har den i årene etter krigen mer og mer blitt preget av moderne container- og stykkgodstrafikk med høyt foredlede produkter for såvel det norske som det internasjonale marked.

 • Tradisjoner

  Ålesund havn har også  lange tradisjoner og et godt rykte som cruisehavn og de siste årene har det vært en betydelig vekst innenfor dette området. Havnens beliggenhet er gunstig for fartøyer som seiler på Fjord-og Nordkappcruise.

  Ålesundregionens havnevesen, en hovedsammenslutning bestående av kommunene Giske, Haram, Sula og Ålesund, trådte i funksjon med sin virksomhet 1. Januar 2005.