Ledig stilling - Maritim driftsjef - Havnekaptein

Maritim driftssjef skal lede seksjon for maritime funksjoner. Til stillingen søkes en resultatorientert og handlekraftig person med relevant utdanning  fra høyskole eller tilsvarende og med bakgrunn fra havnevesen, marine, handelsflåte eller ledende stilling i land. Det er ønskelig med gode kunnskaper i engelsk. 

Stillingen byr på en hektisk hverdag, der den rette lederen skal bidra til at ÅRH fremstår som operativ, imøtekommende, responderende, serviceinnstilt og konkurransedyktig, overfor nåværende og fremtidige kunder og brukere.

 

 

 

Ålesundregionens havnevesen er en interkommunal sammenslutning med kommunene Giske, Haram, Sula og Ålesund. Havnen drives på forretningsmessig basis under ledelse av et felles havneråd og havnestyre. Havnevesenet har i dag 16 heltidsstillinger.
Havnen har stor trafikk og fremstår som et viktig logistikknutepunkt med en av landets største containerhavner. Virksomheten er sammensatt og omfatter fiskerihavn, container- og godshavn, cruisehavn, havn for offshorerelatert virksomhet og gjestehavn for fritidsbåter.
Havnen har vært gjennom en ekspansiv periode med utbygging av nye havnefasiliteter. For øyeblikket pågår videre utbygging av havneanleggene med tanke på økt aktivitet og effektivisering av terminalfunksjonene.

Maritim driftssjef / havnekaptein
Maritim driftssjef skal lede seksjon for maritime funksjoner. Til stillingen søkes en resultatorientert og handlekraftig person med relevant utdanning  fra høyskole eller tilsvarende og med bakgrunn fra havnevesen, marine, handelsflåte eller ledende stilling i land. Det er ønskelig med gode kunnskaper i engelsk.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:
• Planlegging, drift og kontroll av arbeidsoppgaver tillagt seksjonen
• Personalansvar for seksjonens medarbeidere
• Ansvar for havnesikring (ISPS)
• Beredskaps- og HMS-oppgaver
• Oppsyn med kaier, anlegg og eiendommer
• Aktiv deltagelse i havnens ledergruppe og sørge for samspill mellom seksjonene
• Videreutvikle rutiner med fokus på kvalitet, økonomi og miljø
• Skape gode relasjoner til havnebrukere og kunder
• Kommunisere godt med brukere og eiere
• Utarbeiding av årsmeldinger og statistikker
• Generelle administrative oppgaver
• Saksbehandling og saksutredninger

Vi tilbyr: 
• En stilling som er faglig utfordrende med varierende arbeidsoppgaver som spenner over mange kompetanseområder
• Konkurransedyktige betingelser
• En god offentlig pensjonsordning
 
Arbeidssted:
Administrasjonen er lagt til Ålesund kommune med kontorsted på Skansekaia. 
 
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lovverk, reglement og avtaler for kommunen.  
For nærmere opplysninger, kontakt havnefogd Ole Christian Fiskaa, tlf. 92239576.
Søknadsfrist: 5. oktober 2019.

Vi oppfordrer til at søknaden sendes elektronisk, se annonse på www.alesund.kommune.no under ”Jobb hos oss/Ledige stillinger”. Du finner også søknadsskjemaet HER
Evt. papirsøknader sendes Ålesundregionens havnevesen, Skansekaia, 6002 Ålesund.