Organisering av ÅRH

Ålesundregionens havnevesen er organisert etter kommunelovens §27 og er et interkommunalt samarbeid mellom de tre kommunene, Ålesund, Sula og Giske.

Kommunestyrene i de ulike eier kommunene har gitt utvidede fullmakter til havnerådet gjennom de vedtekter som selskapet har. Dette gir organisasjonsstrukturen en fleksibel og god forvaltning av det havnefaglige og gjør at Ålesundregionens havnevesen kan føre en aktiv og kontinuerlig utvikling av havnetilbudene i regionen.

Ålesundregionens havnevesen eier 100% av aksjene i Ålesund havnedrift AS som er et driftsselskap for aktiviteten knyttet til Flatholmen havneanlegg.