Skipstrafikk

Denne siden gir en oversikt av skipstrafikken i Ålesund havn. Oversikten er basert på registreringer i havnas datasystem, og gir informasjon om fartøyer som ligger i havna (ankommet), fartøyer som er forventet på bakgrunn av bestillinger samt bestillinger av cruiseskip for inneværende sesong.

Under fartøy i havn kan en få ut opplysninger fra to havner – Ålesund og Hareid.  For Ålesund omfatter rapporten all skipstrafikk innenfor havneområdet til kommunen Giske, Sula og Ålesund.

Forventede anløp viser en oversikt over anløp som vil ankomme Ålesund havn basert på informasjon fra reder, agent, kaptein eller andre parter.

Cruiseanløp inneholder opplysninger om cruiseanløp for inneværende sesong. Rapporten legges ut etter årsskiftet. I tillegg kan en innhente opplysninger om cruiseanløp fra foregående år.

Et bilde av skipstrafikken fremkommer dessuten av opplysninger som fremkommer fra AIS sanntidskart -(automatisk identifikasjonssystem). Opplysningene er basert på sann tid.